Portfolio Xevin Investments

Jesteśmy dumni z naszych spółek.

Inwestujemy w dłuższym horyzoncie czasowym
i poszukujemy projektów z podobną perspektywą.