Warszawa

Zgłoś projekt

Zanim wyślesz nam biznesplan sprawdź czy zawiera poniższe informacje. W przeciągu tygodnia odpowiemy na twoje zgłoszenie.

O firmie

• Opisz swój biznes w jednym zdaniu

Zespół

• Jakie są kwalifikacje członków Twojego zespołu

Problem

• Jaki problem chcesz rozwiązać
• Jakie rozwiązania funkcjonują dzisiaj na rynku

Rozwiązanie

• W jaki sposób rozwiązujesz problem
• Podaj przykłady zastosowania swojego produktu

Dlaczego teraz

• Opisz historię niszy rynkowej
• Podaj trendy, które sprawiają, że twoje rozwiązanie jest możliwe
• Jakie innowacje wprowadzasz

Rozmiar rynku

• Jak duży jest rynek, na który zamierzasz wejść

Konkurencja

• Wymień konkurencyjne firmy
• Wymień swoje przewagi konkurencyjne

Produkt

• Opisz linię produktów (funkcjonalność, patenty)
• Opisz plan rozwoju produktu

Model biznesowy

• Sposób monetyzacji
• Strategia cenowa
• Średnia sprzedaż na jednego klienta
• Sposób dystrybucji
• Marketing

Finanse

• Rachunek zysków i strat
• Cash flow
• Oczekiwana wielkość inwestycji

Rozwój i wyzwania

• Na jakim etapie rozwoju znajduje się projekt
• Jakie są 3 największe przeszkody w dalszym rozwoju