www.ircenter.com

Interactive Research Center Sp. z o.o.

Interactive Research Center zajmuje się badaniami opartymi na technologii crawling’u semantycznego w Internecie. Jest to metoda śledzenia zmian i trendów w treściach analizowanych domen. Zebrane dane pozwalają na dokonywanie bardzo przydatnych analiz opinii internautów na temat marek, produktów, osób publicznych, czy zjawisk społecznych. Stosowane narzędzia i algorytmy analizy danych pozwalają uzyskać obiektywny obraz, czego nie gwarantuje większość stosowanych dotychczas narzędzi ankietowych.

Share Our Work